29 Jan 2018

Medicinsk akupunktur er funderet i moderne sundhedsvidenskabelige principper og tager udgangspunkt i den bio-psyko-sociale tilgang til kliniske tilstande. Denne artikel giver indblik i neurofysiologiske virkningsmekanismer, forskningsmæssige udfordringer, resultater og perspektiver. Eksperimentelle studier har påvist både lokale, spinale, supraspinale og centrale effekter, og trods udfordringer i relation til placebo og dobbelt blinding, bekræfter både systematiske reviews og store multicenterstudier signifikante og klinisk relevante effekter af akupunktur. Bedst evidens er der for effekt ved kroniske knæsmerter, LBP, migræne- og spændingshovedpine og til dels hofteartrose, kroniske nakkesmerter og kroniske skuldersmerter. Dokumenteret effekt, minimale bivirkninger og ”cost effectiveness” er således væsentlige parametre for akupunkturs potentiale i det etablerede sundhedssystem.

20 Sep 2015

Ømme lænde og stive nakker er hverdagskost i Danmark. Spørger du dine kollegaer, om han eller hun har ondt i ryggen, vil mere end hver tredje ifølge Gigtforeningen svare ‘ja’. Indtil nu har rygforskningen koncentreret sig om den arbejdsdygtige alder, men i det nye årtusind er der kommet fokus på børnene.